Sinds 25 Mei 2011 door een Europese Richtlijn verplicht om een cookie beleid te hanteren op uw website. Vergeet deze niet te implementeren op uw website als u gebruik maakt van deze zogenaamde cookies. Gebruikt u google analytics ? ook dan bent u verplicht een cookie melding weer te geven. U verzameld immers informatie van uw bezoekers doormiddel van uw website. Vergeet dit niet, u bent immers strafbaar als u dit achterwege laat. Nog geen cookie beleid geïmplementeerd? Neem dan contact met ons op. Total Progress...